Logotyp på utskrifter

Småland och Öarna – Breddad rekrytering för arbete II

Utlysning
2018/00038
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2018-01-23
Slutdatum
2018-05-31
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden som en följd av att de har en sammansatt problematik med arbetslöshet i kombination med t ex ohälsa, sociala skäl, språkhinder eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Särskilt prioriterade är grupper som har större utmaningar att etablera sig på arbetsmarknaden som utrikesfödda, personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och långtidsarbetslösa.

 

Projekt inom denna utlysning ska på kort sikt resultera i att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden eller i arbete eller i studier. Arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens tillgodoses och tas tillvara på genom en bättre matchning mellan individens förutsättningar, arbete och utbildning.

 

På lång sikt ska utlysningens projekt skapa hållbara system för att möjliggöra en breddad rekryteringsbas för kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv samt bryta mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer på arbetsplatser.

 

Utlysningen ligger inom programområde 2, specifikt mål 2.3: Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 50 miljoner kronor till projekt som ska i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län).

 

I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 53 procent. Medfinansieringen ska vara säkrad innan ansökan skickas in till Svenska ESF-rådet.

 

Projekten kan pågå som längst i 36 månader med start mellan den 1 november 2018 och 1 december 2018. Projekten avslutas senast den 30 november 2021, men inte senare än 36 månader efter start. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning av projekttiden och projektfaser vid behov.

 

Ansökningar ska skickas in via Projektrummet mellan den 23 januari 2018 och den 31 maj 2018. Se rubriken "Övrigt" för bilagor som ska bifogas ansökan.

Utlysningen

Småland och Öarna – Breddad rekrytering för arbete II. Pdf öppnas i nytt fönster.

Förändringsteori.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.