Logotyp på utskrifter

Hållbart arbetsliv - 18 februari 2020 i Alvesta

Svenska ESF-rådet i Småland och Öarna bjuder in till en kunskaps- och resultatspridningskonferens i Alvesta med fokus på insatser som kan bidra till att skapa hälsosamma organisationer. Tisdagen den 18 februari 2020 presenteras projektresultat, metoder och erfarenheter från tre projekt som har beviljats medel från Europeiska socialfonden samt en föreläsning av Dan Hasson som heter ”Nya perspektiv på stress och hälsosamma organisationer”.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med HR-frågor men även till chefer inom offentlig verksamhet samt politiker.

Konferensen är kostnadsfri och genomförs i samarbete med socialfondsprojekten Ett hälsosamt arbetsliv i Tranås kommun, Bryta trenden i Älmhults kommun samt AdNos i Kalmar kommun.

Tid och plats

Tisdagen den 18 februari 2020

Hotell Rådmannen

Centralgatan 2, Alvesta

(100 meter från Alvesta station)

Kontaktperson

Dina Friis

Email: dina.friis@esf.se

Telefon: 036-34 57 41

Program

08.30

Registrering och fika

Kaffe/te, fralla och frukt serveras i anslutning till Hotellets restaurang

09.00

Åza Rydén, regionchef Svenska ESF-rådet

Åza inleder konferensen och presenterar syftet med dagen.

09.15

Projekt ”AdNos Främja Hälsa i Arbetslivet”

Projektets syfte är att utveckla och testa modeller för hälsofrämjande arbetsplatser. Målgruppen är anställda på tre pilotarbetsplatser inom omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen och utbildningarna som tas fram ska under projekttiden implementerats i det befintliga utbudet. Projektet leds av Kalmar kommun och genomförs i samverkan med elva kommuner i Kalmar län, Region Kalmar län samt Försäkringskassan.

09.45

Projekt ”Bryta trenden”

Målgruppen för projektet är kvinnodominerade yrkesgrupper med uttalat hög nivå av ohälsa och man har främst arbetat med verksamheter inom lokalvård, kost och vård/omsorg. Syftet är att prova arbetsplatsnära metoder för att öka den upplevda hälsan hos medarbetare, få medarbetare att stanna inom yrket och samtidigt höja statusen för yrkesgrupperna samt bidra till att locka fler att arbeta inom dessa sektorer. Projektägare är Älmhults kommun och projektet omfattar även Osby kommun och Tingsryds kommun

10.15

Paus

10.30

Projekt ”Ett hälsosamt arbetsliv”

Projektets syfte är att utveckla ett strategiskt hälsofrämjande arbete både på medarbetar-chef-och organisationsnivå samt utveckla aktörernas förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. Projektägare är Tranås kommun där Region Jönköpings läng har haft stort engagemang och likaså följande kommuner i länet: Nässjö, Gislaveds, Vaggeryds, Eksjö, Mullsjö samt Värnamo. Övriga samverkansaktörer har varit Qulturum vid Region Jönköpings län, fackförbund samt Försäkringskassan.

11.00

Martin Persson, utvärderare från Evaluator 

Kortfattade resultat och effekter av projekt Bryta trenden samt utmaningar och framgångsfaktorer i tre arbetsmiljö- och hälsoprojekt. 

11.40

Paneldiskussion

Åhörarna har möjlighet att ställa frågor till projektledarna i respektive projekt samt utvärderaren.

12.00

Lunch

Lunch serveras på Hotell Rådmannens restaurang.

13.00

Dan Hasson - ”Nya perspektiv på hälsosamma organisationer”

Dan Hasson är forskare och författare som doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Han har en docentur i folkhälsa och har varit anknuten forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Dans föreläsning innehåller följande delar:

Hälsosamma arbetsplatser – vad är det?

Vikten att arbeta systematiskt, kontinuerligt och proaktivt mot önskat läge. Högpresterande grupper, vad kännetecknar dem?

Stress

Hur stress kan öka livskvalitet, när det blir skadligt och hur man på snabbast möjliga sätt kommer tillbaka från stressrelaterad sjukskrivning.

Paus vid lämpligt tillfälle.

14.30

Fika

Eftermiddagsfika serveras i anslutning till hotellets restaurang

14.45-16.00

Dan Hasson - fortsättning 

Spännande exempel från aktuell forskning:

- Faktabaserad organisationsutveckling 

- Hövlighet på arbetsplatsen – behövs det?

- Shibboletmetodens påtagliga effekter på ledarskap och hälsosamma utfall för medarbetare.

Paus vid lämpligt tillfälle.

 

Anmälan

Kaffe/te, fralla och frukt serveras i anslutning till Hotellets restauranAnmälan

Sista anmälningsdag är 12 februari 2020.

Bild i högerkolumn