Logotyp på utskrifter

Inbjudan till informationsträff om ESF och ERUF med möjlighet till egen konsultation

Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Region Jönköpings län bjuder in till informationsträff den 22 januari 2019 i Jönköping. Syftet är att informera om fondernas möjligheter för att utveckla regionen. Det kommer även finnas möjlighet till egen konsultation med där intresserade aktörer kan diskutera sin projektidé.

 

Agenda

9.00 Registrering inklusive förmiddagskaffe
9.15 Rune Backlund, ordförande i ANA-nämnden, hälsar er välkomna
9.30 Information från ESF-rådet, Holger Brügel och Albert Söderlind
10.00 Information från Tillväxtverket, Henrik Blomberg
10.30 Paus
10.40 ESF-projekt Arbete för unga i Aneby
11.00 Gustav Österström, VD Science Park, berättar om aktuella satsningar och delar med sig av sina erfarenheter från att jobba med projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
11.20 Marie Brander, VD Coompanion, berättar om aktuella satsningar och delar med sig av sina erfarenheter från att jobba med projekt som finansieras av strukturfonderna
11.40 Information från Region Jönköpings län, Peter Johansson
12.00 Lunch
13.00-16.00 Möjligheter till att boka enskilda konsultationer med Tillväxtverket och ESF-rådet

 

Plats: Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5

Anmälan sker i formuläret nedan och ska vara oss tillhanda senast den 18 januari 2019

Om ni önskar konsultation efter lunch ska du kryssa i rutan " Önskar konsultationspass" och därefter tar vi kontakt med dig för att komma överens om tid. I god tid innan konsultationen vill vi att du presenterar din projektidé på följande sätt:

 

Projektidéer för Europeiska socialfonden (ESF) fyller i detta formulär:

Projektidéer för Regionala utvecklingsfonden (ERUF) fyller i följande mall och mailar till henrik.blomberg@tillvaxtverket.se:

Vi bjuder på fika och lunch så lämna gärna önskemål om särskild kost.

Namn*
Organisation*
E-post*
Önskar konsultationspass*Lunch


Särskilda krav på kost och tillgänglighet
Övrigt