Logotyp på utskrifter

Inbjudan 23 januari: Kan du få finansiering av Europeiska social- eller Regionala utvecklingsfonden?

Vill du ta reda på om din projektidé ryms inom Europeiska socialfonden* (ESF) eller Regionala utvecklingsfonden** (ERUF) och samtidigt få tips och råd inför skrivningen av ansökan? Välkommen till Regionen i Kalmar län den 23 januari, plats: Nygatan 34 i Kalmar. 

Agenda

9.30 Registrering och kaffe
10.00 Information från Tillväxtverket, ERUF
10.45 Information från Europeiska Socialfonden
11.30 Paus
11.35 Projektmedverkan från lokalt ESF-projekt (ej klart ännu)
12.00 Lunch i egen regi
13.00-16.00 Inbokade konsultationer (föranmälda med ESF-rådet och Tillväxtverket)

 

OBS! Vill du ha en individuell konsultation, meddela detta i samband med din anmälan.

Anmäler dig gör du till: maria.stegefors@regionkalmar.se senast: 21 januari 

 

*Pågående utlysning från Europeiska Socialfonden ligger inom programområde 2.3. Målgruppen är kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden och ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Det finns 20 miljoner kronor att söka fram till 11 mars – inga krav på medfinansiering.

 

Länk till utlysning från Europeiska Socialfonden

 

**I pågående utlysning från Regionala utvecklingsfonden är syftet att öka konkurrenskraften och sysselsättningen och främja tillväxten i regionen, med särskild vikt på små och medelstora företag för att på så sätt bidra till en miljövänlig och hållbar utveckling. Du kan söka upp till 50% i finansiering.

 

Länk till utlysning från Regionala utvecklingsfonden

 

 

Välkommen!