Logotyp på utskrifter

Informationsmöten i Småland och Öarna

Informationsmöte 21 januari 2019

Region Kronoberg anordnar den 21 januari 2019 ett tillfälle för information och konsultation för dig som vill söka medel från Europeiska Socialfonden. Arbetsförmedlingen som berättar om läget på arbetsmarknaden och Svenska ESF-rådet berättar om vilka insatser som kan finansieras av Socialfonden. Ett Socialfondsprojekt kommer att återge sina erfarenheter om hur det är att driva ett ESF-projekt, samt kommer Nätverket SIP att delge sina erfarenheter av att samverka på bred front.

 

Mer information och anmälan. 

Har du en projektidé? 

Har du en idé för ett projekt och vill veta om den passar Europeiska Socialfonden? Nu finns möjlighet att fylla i ett formulär där du kortfattat beskriver idén och få återkoppling från Svenska ESF-rådet. 

 

Klicka här för att testa din projektidé

Förberedelse

Ta gärna del av följande inför en informationsträff. Pdf:er öppnas i nytt fönster.

Socialfondsprogrammet 2014-2020.

Regionala handlingsplan

Socioekonomisk analys

 

Utlysningar

Till regionens utlysningar