Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige planerar under våren 2019 att utlysa ytterligare Socialfondsmedel. Vi återkommer med mer information kring inriktning på dessa utlysningar.