Logotyp på utskrifter

Stärka kompetensen i Östra Mellansverige

Utlysning
2017/00591
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2017-12-04
Slutdatum
2018-02-09
Utlyst belopp
85 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd inom programområde 1, Kompetensförsörjning mål 1:1. Utlysningen riktar sig främst till offentliga, ideella och privata organisationer med rekryteringsbehov.

 

Satsningar inom denna utlysning ska bidra till att stärka deltagande individers ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling och bidra till att deltagande organisationers tillgång till arbetskraft med rätt kompetens underlättas.

 

Satsningarna ska även bidra till en mindre diskriminerande arbetsmarknad utifrån ett likabehandlingsperspektiv.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 85 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro och Östergötlands län).

 

Metoder som tillämpas och/eller utvecklas i projektet ska dokumenteras för spridning.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 24 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 augusti 2018 och senast 1 november 2018. Projekten ska avslutas senast den 31 oktober 2020 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjlighet till förlängning av projekt.

 

Medfinansiering ska uppgå till 25 procent (+- 0,5 %).

 

Utlysningen öppnar den 4 december 2017 och stänger klockan 16:00 den 9 februari 2018.

 

Innan ni börjar skriva er ansökan, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige och presentera projektidén för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen.

Utlysningen

Stärka kompetensen i Östra Mellansverige. (Pdf öppas i nytt fönster.)

 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen