Logotyp på utskrifter

Öppet hus

För att underlätta för aktörer som är intresserade att söka socialfondsmedel i någon av de tre pågående utlysningarna i Östra Mellansverige, erbjuder Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige möjligheten att boka in ett samtal med någon av oss på regionkontoret i Örebro.

 

Är du och din orgnaisation intresserade att föra en dialog kring er projektidé med oss är ni välkomna att boka in er på någon av följande dagar.

  • Tisdagen den 13 augusti 2019.
  • Torsdagen den 15 augusti 2019.
  • Tisdagen den 20 augusti 2019.
  • Torsdagen den 22 augusti 2019.

Vi räknar med att ett samtal tar omkring 60 minuter och går att genomföra antingen via länk eller via ett fysisk besök på regionkontoret i Örebro, Trädgårdsgatan 14.

 

Du anmäler er genom att kontakta oss via ostramellansverige@esf.se. Vi vill att du i e-postmeddelandet skriver vilken dag ni är intresserade att möta oss, vilken tid ni önskar samt om ni vill ha ett digitalt eller fysiskt möte. Vi vill även att ni bifogar ifylld blankett gällande er projektidé (ni finner blanketten till höger).

 

Vi försöker i möjligaste mån möta allas önskemål och vi bekräftar överenskommet möte genom epost.

Har du och din organisation en påbörjad projektansökan men får inte ihop er budget och ansökan?

Då har ni möjlighet att boka ett fysiskt eller digitalt möte med en samordnare och ekonom från regionkontoret i Örebo någon av nedanstående dagar.

 

  • 3 september 2019.
  • 5 september 2019.
  • 10 september 2019.
  • 12 september 2019.

Blankett gällande projektidé

Projektidé