Logotyp på utskrifter

Minskad ohälsa och sjukskrivning i Norra Mellansverige

Utlysning
2018/00406
Programområde
1 Kompetensförsörjning
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2018-10-01
Slutdatum
2019-01-17
Utlyst belopp
32 000 000 kr

Sammanfattning

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med kompetenshöjande insatser för arbetsgivare som bidrar till att motverka att ohälsa i arbetslivet uppkommer och på så sätt förbygger att ohälsa leder till långtidssjukskrivningar, samt arbeta med kompetenshöjande insatser som bidrar till att de som är långtidssjukskrivna återgår till sitt arbete.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 32 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i huvudsak i region Norra Mellansverige (Gävleborgs län, Dalarnas län och Värmlands län).

 

Projekt inom denna utlysning hör till programområde 1, Kompetensförsörjning, specifikt mål 1.1, Kompetensutvecklande insatser.

 

Utlysningen riktar sig till arbetsgivare som har höga sjuktal bland sina anställda. Målsättningen är att efter projekttiden har deltagande arbetsgivare har fått verktyg som gör att man i större omfattning kan få behålla sin personal, istället för att de fastnar i långtidssjukskrivning, och därmed inte behöver leta ersättningsrekrytering.

 

Utlysningen pågår mellan 1 oktober 2018 och 17 januari 2019. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen.

 

Projektet kan starta tidigast 1 maj 2019 och senast 1 juni 2019.

 

Maximal projekttid är 36 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

Utlysning

Minskad ohälsa och sjukskrivning i Norra Mellansverige