Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Utsedda Ledamöter Norra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Utsedda ledamöter

I den regionala planen för Norra Mellansverige har strukturfondspartnerskapet pekat ut de viktigaste frågorna för vår region. I varje utlysning preciseras dessa regionala prioriteringar. Sekreterare för strukturfondspartnerskapet är Kerstin Oremark, kerstin.oremark@regiongavleborg.se.

Utsedda ledamöter Norra Mellansverige
Ordförande Organisation
Kjell Höglin (s) Regionförbundet Gävleborg
 
Kommuner och Landsting
Gun Drugge (c) Dalarna
Nils-Åke Norman (m) Dalarna
Johnny Gahnshag (s) Dalarna
Sune Ekbåge (s) Värmland
Lena Melesjö-Windahl (s) Värmland
Kjell Ericsson (c) Värmland
Eva Tjernström (s) Vice Ordf. Gävleborg
Evy Degerman (c) Gävleborg
 
Arbetsmarknadens organisationer
Thomas Rehn LO, Karlstad
Jan Sjölander TCO, Gävleborg
Birgitta Gunnarsson LRF, Gävleborg
Birgitta Sacredeus SKL, Dalarna
 
Länsstyrelser
Eva Eriksson Länsstyrelsen Värmland
Maria Norrfalk Länsstyrelsen Dalarna
 
Arbetsförmedlingen
Charlotte Palmborg Gävleborg
 
Intresseorganisationer och Föreningar
Per Fontin Coompanion