Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Utveckling av branschvalideringsmodeller

Utlysning
2019/00592
Programområde
1.2 Utveckling av branschvalideringsmodeller
Region
ESF-Nationellt
Startdatum
2019-12-04
Slutdatum
2019-12-16
Utlyst belopp
8 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser 8 miljoner kronor till förlängning av pågående projekt inomutlysning ”Utveckling av branschvalideringsmodeller” (dnr 2017/00386). Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.2 som lyder: ”Ökadsamverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.”

 

Ingenmedfinansiering krävs för projekt i denna utlysning.I aktuell utlysning erbjuder Svenska ESF-rådet möjlighet för pågående väl fungerande projektatt genom tilläggsbeslut vidareutveckla verksamheten i projektet.Tilläggsbeslutet kan avse utökning av budget, förlängning av projektperioden, utökatmetodarbete, implementeringsarbete, spridningsinsatser eller en kombination av dessainsatser.

 

Utlysningen öppnar den 4 december 2019 och stänger kl. 16 den 16 december 2019.Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2020 och senast den 30 april 2020. Projekten kanpågå som längst till och med 30 juni 2022. Svenska ESF-rådet har möjlighet att besluta omförlängning.