Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Strategisk kompetensutveckling för ökad mångfald, inkludering och integration

Utlysning
2019/00404
Programområde
1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2019-08-30
Slutdatum
2019-09-26
Utlyst belopp
8 000 000 kr

Sammanfattning

Nationellt projekt år 2019-2022 Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.1 som lyder: ”Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilde arbetsplatsens behov”.
 
- Svenska ESF-rådet avsätter 8 miljoner för denna utlysning. 

- Projekt i denna utlysning ska medfinansieras med 53 procent. 

- Svenska ESF-rådet kommer ge stöd utifrån särskilda förordningar för gruppundantag i denna utlysning (se vidare under avsnitt Förutsättningar för projektens genomförande). Detta innebär att utlysningen endast vänder sig till större privata företag, med fler än 250 anställda. 

- Endast kostnader som är direkt relaterade till utbildningsinsatser är stödberättigade inom denna utlysning enligt EU:s gruppundantagsförordning. 
 
Direkta förväntade resultat av denna utlysning är att fler individer i arbetslivet fått ökad kompetens kring mångfald, inkludering och integration. Övergripande ska utlysningen bidra till att skapa, utveckla och/eller förstärka former och modeller för att bedriva strategisk kompetensutveckling som främjar mångfald, inkludering och integration. 
 
Utlysningen riktar sig särskilt till företag som har ett påbörjat mångfalds-, inkluderings- och integrationsarbete som en integrerad del i företagets övergripande strategiska kompetensförsörjningsarbete samt har gjort en analys och identifierat utbildningsbehov.
 
Utlysningen öppnar den 30 augusti 2019 och stänger den 26 september 2019. Projekt kan tidigast starta 1 december 2019 och kan pågå som längst t o m 30 juni 2022. Svenska ESF-rådet kan fatta särskilt beslut om förlängning.

Utlysning

Mångfald och inkludering