Logotyp på utskrifter

Ett arbetsliv för alla – fokus psykisk funktionsnedsättning

Utlysning
2019/00336
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2019-06-27
Slutdatum
2019-08-19
Utlyst belopp
10 000 000 kr

Sammanfattning

Nationellt projekt år 2017-2020.

- Svenska ESF-rådet avsätter 10 miljoner för denna utlysning.

- Projekt i denna utlysning ska medfinansieras med motsvarande 53 procent.

 

För denna utlysning gäller följande:

- Utlysningen vänder sig endast till projekt och projektägare som avser att ge nationell effekt för utlysningens frågeställning. I ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt detta sker.

- I projektet ska arbetsgivarsidan delta aktivt (som projektägare eller genom aktiv samverkan).

- Projektets huvudsakliga verksamhet skall ske genom målgruppsinriktade aktiviteter, men där insatserna fokuseras på strukturella utmaningar.

- Resultatet av utvecklingsarbetet med målgruppen ska kunna implementeras i reguljär verksamhet hos relevanta aktörer.

 

Deltagarna är arbetslösa kvinnor och män, 18-64 år med en neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Insatser kan även riktas till personer som är under utredning eller ej utredda men där det professionella nätverket bedömer att något av ovanstående är den primära orsaken till att individen är långtidsarbetslös. Deltagarna ska vara i behov av ett sammanhållet stöd från flera kompetenser för att etablera sig på arbetsmarknaden.

 

Utlysningen öppnar den 27 juni 2019 och stänger kl. 16.00 den 19 augusti 2019. Projekt kan tidigast starta 1 oktober 2019 och kan pågå som längst t o m 30 juni 2022. Maximal projekttid är 32 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

Utlysning

Ett arbetsliv för alla – fokus psykisk funktionsnedsättning