Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

ESF Nationellt planerar följande utlysningar/satsningar:

Utöver nedanstående planeras ytterligare ett antal utlysningar för projektstart under 2019. 

 

 

UTLYSNINGAR 2019

Mobilitet

En nationell utlysning för UVAs i syfte att implementera TLN Mobility’s metod i Sverige. http://www.esf.de/portal/EN/Funding-period-2014-2020/TLN-Mobility/content.html

Utlysning riktad till civilsamhället

Under mars månad öppnar en utlysning inom programområde 2.1 som omfattar följande målgrupper som står långt från arbetsmarknaden: nyanlända och utrikes födda, personer med funktionsnedsättning samt individer som är 55 år och äldre. Utlysningen vänder sig till organisationer inom civilsamhället som vill komplettera och förstärka nationella myndigheters arbete. Synkronisering ska ske med den nationella arbetsmarknadspolitiken och ansökningar som omfattar samverkan med myndigheter och näringsliv är prioriterade.