Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Digitalisering SFI

Utlysning
2018/00492
Programområde
1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2018-09-21
Slutdatum
2018-10-18
Utlyst belopp
5 000 000 kr

Sammanfattning


Svenska ESF-rådet avsätter 5 miljoner kronor i denna utlysning för genomförandeprojekt som ska bedrivas nationellt eller regionalt/lokalt. Socialfonden ger stöd med max 75 % av den totala kostnaden. Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent.

 

Gäller: Programområde 1 och mål 1.2 vilken lyder: "Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsförlagt lärande"

 

Utlysningen öppnar 21 september 2018 och stänger 18 oktober 2018 kl.16.00. Projekttiden kan vara upp till 36 månader men svenska ESF-rådet kan vid behov besluta om förlängning.

 

Projektstart tidigast 1 november 2018.

 

Syftet med utlysningen är att öka kunskapen i svenska hos nyanlända genom att utveckla och ta fram en digital utbildning som ett komplement till SFI. Utbildningen i vilken det ska finnas koppling till arbetslivet ska vara kostnadsfri och möjlig att nå i hela landet.

Utlysning

Digitalisering SFI

Utlysning

Digitalisering SFI

Beviljade projekt i den här utlysningen