Logotyp på utskrifter

Kompetensförsörjning för livsmedelskedjan

Utlysning
2018/00403
Programområde
1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2018-07-31
Slutdatum
2018-10-01
Utlyst belopp
100 000 000 kr

Sammanfattning

Utlysningen ”Kompetensförsörjning för livsmedelskedjan - inom primärproduktion (odling, animalieproduktion) och livsmedelsförädling” omfattar nationell nivå. Utlysningen är öppen för projekt inriktade på bransch-, och intresseorganisationer inom primärproduktion samt livsmedelsföretag. Inriktningen är på kompetensförsörjning och kompetensutveckling för företag inom primärproduktion och livsmedelsindustri med upp till 50 anställda.
- Svenska ESF-rådet avsätter 100 miljoner för denna utlysning.
- Projekt i denna utlysning ska medfinansieras med 25 procent.
- Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.1 som lyder: ”Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilde arbetsplatsens behov”

 

Projektet ska bedrivas av en aktör med nationell kapacitet för satsningens målsättningar, där insatserna ska fokuserar på strukturell och långsiktig metodutveckling. Projektets huvudsakliga verksamhet skall ske genom målgruppsinriktade aktiviteter tillsammans med de företag där personer i målgruppen är yrkesverksamma.

 

Den primära målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställd, lågutbildade kvinnor och män, som har behov av kompetensutveckling och/eller kompetensförsörjning behoven för en långsiktigt hållbar livsmedelskedja.

Utlysningen öppnar den 31 juli 2018 och stänger kl. 16.00 den 1 oktober 2018. Projekt kan tidigast starta 1 december 2018 och senaste den 1 februari 2019. Maximal projekttid är 36 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

Utlysning

Kompetensförsörjning för livsmedelskedjan (öppnas i nytt fönster)