Logotyp på utskrifter

Fast etablering på arbetsmarknaden av unga funktionsnedsatta

Utlysning
2018/00382
Programområde
2 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2018-06-27
Slutdatum
2018-10-30
Utlyst belopp
40 000 000 kr

Sammanfattning

Nationellt projekt år 2017-2020.
- Svenska ESF-rådet avsätter 40 miljoner för denna utlysning.

- Projekt i denna utlysning ska medfinansieras med motsvarande 53 procent.

- Utlysningen ryms inom programområde 2, specifikt mål 2.1 som lyder: "Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden".

 

Denna utlysning ska bidra till att modeller utarbetats och/eller strukturer utvecklats med syfte att underlätta etableringen i arbetslivet för unga med funktionsnedsättning. Satsningen ska bidra till stärkt koppling mellan skola/särskola, myndigheter och arbetsliv.

 

För denna utlysning gäller följande:

- Utlysningen vänder sig endast till projekt och projektägare som avser att ge nationell effekt för utlysningens frågeställning. I ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt detta sker.

- Projekt där arbetsgivarsidan deltar aktivt (som projektägare eller genom samverkan) kommer särskilt prioriteras.

- Samverkan mellan utbildning, myndigheter och arbetsliv är en central del för satsningen på övergripande nivå.

- Projektets huvudsakliga verksamhet skall ske genom målgruppsinriktade aktiviteter, men där insatserna fokuseras på strukturella utmaningar samt långsiktig och generell metodutveckling.

- Resultatet av utvecklingsarbetet med målgruppen ska kunna implementeras i reguljär verksamhet hos relevanta aktörer.

 

Utlysningen öppnar den 27 juni 2018 och stänger kl. 16.00 den 30 oktober 2018. Projekt kan tidigast starta 14 januari 2019 och kan pågå som längst t o m 30 juni 2022.

Maximal projekttid är 36 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

Utlysningen

Fast etablering på arbetsmarknaden av unga funktionsnedsatta (öppnas i  nytt fönster)