Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Säkrad kompetens med särskilt fokus på digital utveckling

Utlysning
2018/00383
Programområde
1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2018-06-25
Slutdatum
2018-10-01
Utlyst belopp
100 000 000 kr

Sammanfattning

Nationellt projekt år 2019-2022.

Syftet med denna satsning är att utveckla och stärka modeller som säkrar branschers strategiska kompetensförsörjning samt utveckla former för att långsiktigt ge yrkesverksamma möjlighet till kompetensutveckling. Detta inom branscher där den digitala utvecklingen är stor, där yrkesstatusen behöver säkras och där branschens företag (helt eller delvis) tillhör kategorin små och medelstora företag.

- Svenska ESF-rådet avsätter 100 miljoner för denna utlysning.

- Projekt i denna utlysning ska medfinansieras med 33 procent.

- Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.1 som lyder: "Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilde arbetsplatsens behov"

 
Projektet ska bedrivas av en aktör med särskilt nationellt mandat för satsningens frågeställning där insatserna ska fokuserar på strukturell och långsiktig metodutveckling. Projektets huvudsakliga verksamhet skall ske genom målgruppsinriktade aktiviteter tillsammans med de företag där personer i målgruppen är yrkesverksamma.

 

Den primära målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställd, lågutbildade kvinnor och män, som på grund av branschens eller yrkets digitala utveckling har behov av kompetensutveckling för att matcha de förändringar som digital teknik för med sig och/eller där kompetenshöjande insatser bidrar till säkrad yrkesstatus.

 

Utlysningen öppnar den 25 juni 2018 och stänger kl. 16.00 den 1 oktober 2018. Projekt kan tidigast starta 1 januari 2019 och senaste den 1 mars 2019. Maximal projekttid är 36 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

Utlysning

Säkrad kompetens med särskilt fokus på digital utveckling (öppnas i nytt fönster)