Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Arbetslösa utrikes födda kvinnor

Utlysning
2018/00380
Programområde
2 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2018-06-21
Slutdatum
2018-10-31
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter 30 miljoner kronor i denna utlysning för genomförandeprojekt som ska bedrivas nationellt eller regionalt/lokalt. Socialfonden ger stöd med max 47 % av den totala kostnaden. Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.

 

Gäller: Programområde 2 och mål 2.3

 

Utlysningen öppnar 21 juni 2018 och stänger 31 okt. 2018 kl.16.00. Projekttiden kan vara upp till 36 månader men svenska ESF-rådet kan vid behov besluta om förlängning.

 

Projektstart tidigast december 2018.

 

Syftet med utlysningen är att de projekt som beviljas stöd ska bidra till att målgruppen för projektet, arbetslösa utrikes födda kvinnors ställning på arbetsmarknaden stärks.

 

Målgrupp: Nyanlända arbetslösa kvinnor och långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor.

Utlysningen

Arbetslösa utrikes födda kvinnor (öppnas i  nytt fönster)