Logotyp på utskrifter

Studier för unga (15-24 år) som anlänt till Sverige under senare år

Utlysning
2018/00311
Programområde
2 Ökade övergångar till arbete och studier
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2018-06-04
Slutdatum
2018-10-01
Utlyst belopp
70 000 000 kr

Sammanfattning

Nationellt projekt år 2017-2020.

  • - Svenska ESF-rådet avsätter 70 miljoner för denna utlysning.
  • - Projekt i denna utlysning ska medfinansieras med 53 procent.
  • - Utlysningen ryms inom programområde 2, specifikt mål 2.2 som lyder: ”Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15-24 år) kvinnor och män.”

 

Denna utlysning ska bidra till att modeller utarbetas med syfte att stärka kopplingen mellan språkintroduktion (men även andra introduktionsprogram och särskola), vidare studier och etablering i arbetslivet för unga 15-24 år som anlänt till Sverige under senare år. Satsningen ska även bidra till att arbetsmodellerna sprids till andra skolor som drivs av både enskilda och kommunala huvudmän. Detta efter att modellernas effektivitet och kvalitet säkerställts.

 

För denna utlysning gäller följande:

  • - Projektet ska bedrivas av en eller flera nationella aktörer i samverkan som har ett uppdrag inom satsningens frågeställning.
  • - Primär målgrupp är unga (15-24 år) med uppehållstillstånd som anlänt till Sverige under senare år, som är i en aktivitet som syftar till att de ska fullfölja gymnasiestudier.
  • - Projektets huvudsakliga verksamhet skall ske genom målgruppsinriktade aktiviteter, men där insatserna fokuseras på strukturella utmaningar och långsiktig metodutveckling.
  • - Projektverksamheten ska bygga på tydliga modell- och/eller metodval som i förväg formas och väljs ut av projektägaren utifrån befintlig kunskap och därefter prövas lokalt.
  • - Särskilda resurser ska avsättas för utvärdering för att kunna säkerställa resultat för modellernas effektivitet och kvalitet.
  • - Projektet ska riggas så att arbetsmodellerna ska kunna spridas till andra skolor och andra huvudmän, både enskilda och kommunala.

 

Utlysningen öppnar den 4 juni 2018 och stänger kl. 16.00 den 1 oktober 2018.

Projekt kan tidigast starta 1 november 2018 och kan pågå som längst t o m 30 november 2021. Maximal projekttid är 36 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

Utlysningen

Studier för unga (15-24 år) som anlänt till Sverige under senare år (öppnas i nytt fönster)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen