Logotyp på utskrifter

Närmare arbetsmarknaden med stöd av civilsamhället

Utlysning
2018/00212
Programområde
2 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2018-04-24
Slutdatum
2018-08-22
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt som med hjälp av civilsamhället ska lotsa deltagare närmare arbetsmarknaden.  

Förlängd utlysningstid till  22 augusti

Beslut om förlängd utlysningstid togs den 8 maj efter ett möte med arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

 

Svenska ESF-rådet har den 23 april 2018 beslutat att genomföra en utlysning vid namn ”Närmare arbetsmarknaden med stöd av civilsamhället” inom programområde 2, specifikt mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden som ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 

 

Det förväntade resultatet av projekten är att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommit i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden med stöd av civilsamhället. Huvudsaklig projektverksamhet ska ske genom målgruppsinriktade aktiviteter, men där de målgruppsinriktade insatserna även fokuserar på metodutveckling samt strukturella utmaningar med syfte att ta fram arbetssätt och/eller metoder som kan spridas till andra intresserade aktörer. Det nationella mervärdet samt den nationella påverkan ska tydligt framgå av ansökan och är avgörande för möjligheten att beviljas medel.  

 

Prioriterade målgrupper för denna utlysning är: 

  • - Nyanlända kvinnor och män med uppehållstillstånd (även tillfälliga uppehållstillstånd) 
  • - Långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor och män (över 12 månader) 
  • - Långtidsarbetslösa kvinnor och män som är 55 år och äldre
  • - Kvinnor och män med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

 

Svenska ESF-rådet avsätter 30 miljoner kronor för denna utlysning. Projektens medfinansieringsgrad ska uppgå till 53 procent. Projekttiden är högst 3 år (36 mån) med möjlighet till förlängning. 

 

Utlysningen öppnar 24 april och stänger kl 16.00 den 22 augusti 2018.

Utlysningen

Närmare arbetsmarknaden med stöd av civilsamhället (öppnas i nytt fönster)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.