Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

KASAM 2.0

Strömsunds kommun har för avsikt att genom projektet genomföra en utbildningsinsats möjlig på individnivå på ett unikt sätt.

Det arbetet kommer att möjliggöra en gemensam totalinsats för alla chefer och alla medarbetare i salutogent/hälsofrämjande förhållningssätt. Insatser som planerats i projektet förväntas motverka utanförskap, främja kompetens¬utveckling och icke-diskriminering.

 

Syftet med projektet är att skapa en hållbar modell för ett långsiktigt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, det hälsofrämjande utvecklingssamtalet och triocoachning som utvecklingsmodell för ett kollegialt stöd. Som ett led i att skapa hållbart och livslångt arbetsliv för både kvinnor och män ska det också arbetas fram en metod och material för hälsofrämjande arbetsplatsträffar och hälsofrämjande utvecklingssamtal.

 

Mer om projektet

Kasam 2.0 i projektbanken.