Redovisa ditt projekt

Här hittar du alla blanketter, anvisningar och dokument som du behöver när du redovisar ditt projekt.

Vid frågor, kontakta ekonomisk projektgranskare på aktuellt regionkontor.

Kontaktuppgifter

Alla dokument och länkar nedan öppnas i ett nytt fönster.

Projekthandledning i ekonomi (.pdf) 

Projekthandledning för förstudier enligt klumpsummemodellen (.pdf)

Skatteverkets information om moms och EU-bidrag på www.skatteverket.se

Blanketter

Anvisningar

Vår ambition är att alla ansökningar om utbetalning ska göras direkt i Projektrummet. Du loggar in i Projektrummet med samma användarnamn och lösenord som du fick i samband med ansökan om stöd.

Ansök om utbetalning i Projektrummet

Ansökan om utbetalning (.pdf) 

Sedan 2011 kan du fylla i lägesrapporten (.pdf) via Projektrummet.

Blanketten kräver senaste versionen
av Adobe som kan laddas hem från Adobes webbplats.

Anvisning till ansökan om utbetalning (.pdf) 

Frågor inför första ansökan om utbetalning (.doc)

Arbetstidsredovisnin (.xls)

Mall för grunduppgifter för lönekostnad (.xls)

För redovisning av personal som är anställd i projektet
 
Bilaga 2 (Programområde 1 och 2)
Sammanställning aktiviteter-utbildningar
finns nu med i
Lägesrapport (.doc) 
 
Bilaga 3. (Programområde 2)
Ny! Deltagarförteckning (.xls) 130605
Närvarorapport för deltagare (.xls) Underlag till bilaga 3.

 

Bilaga 4 (Programområde 2)
Sammanställning medfinansiering (.doc)

Sammanställning medfinansiering (.pdf)

Information om deltagarredovisning (.pdf)

(Programområde
1 och 2)

Mall för budget vid ändringsbeslut (.xls)

För pågående ESF-projekt inför ändringsbeslut. Mallen rymmer korta anvisningar.

Information om avstämningsrapport (.doc)

Information om slutrapport (.doc)

 

Slutrapport förprojektering (.doc)