Processtöd

Att få stöd från Socialfonden förutsatte hänsyn till en rad aspekter. För att lotsa projekten rätt erbjöds kostnadsfritt processstöd inom tillgänglighet, jämställdhetsintegrering, projektutveckling och strategisk påverkan & lärande. Flera av processtöden är nu avslutade.

Processtöd Jämställdhetsintegrering

Länsstyrelsens processstöd för jämställdhetsintegrering har givit tips och idéer hur ESF-ansökan i alla delar kan få ett jämställdhetsperspektiv.

Procestöd Tillgänglighet

Processtöd Tillgänglighet har erbjudit stöd, rådgivning och utbildning i tillgänglighetsfrågor till Socialfondsprojekt. 

Processtöd Strategisk påverkan & lärande

Processtödet SPeL arbetar med systematisk lärande och strategiskt påverkan.

Processtöd Projektutveckling

De regionala projektutvecklingsstöden har hjälpt socialfondsprojekt i ansöknings- och genomförandefasen och är nu avslutade.