Våra program

Svenska ESF-rådet har idag till uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Du kan läsa mer om dessa och tidigare fonder här.

Socialfonden

Socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Men vad innebär det? Här beskriver vi Socialfonden och möjligheterna att söka ekonomiskt stöd.

Integrationsfonden

Integrationsfonden stöder projekt som förbättrar systemen för mottagning och integration av tredjelandsmedborgare i Sverige, det vill säga medborgare från länder utanför EU. Här beskriver vi Integrationsfonden och möjligheterna att söka ekonomiskt stöd.

Temaåret 2012

Europeiska unionen har sedan 1983 anordnat särskilda temaår för att belysa viktiga politiska och samhälleliga frågor. År 2012 var utsett till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer (Äldreåret). Svenska ESF-rådet hade till uppgift att synliggöra, kommunicera, samordna och följa upp de insatser och projekt som kan relateras till temaårets fokusområden.

Program 2000-2006

ESF-rådet har avslutat Socialfondens program Växtkraft Mål 3 och Equal som pågick åren 2000-2006.


Gå in i vår Projektbank

Sök inspiration och kunskaper bland alla projekt som beviljas av Svenska ESF-rådet under perioden 2007-2013.

Läs artiklar om goda exempel, eller passa på att uppdatera informationen om ditt projekt.

 

Länk-ikon Till projektbanken