Publikationer från Socialfonden

Här kan du ta del av rapporter och publikationer från Socialfondens temagrupper och processtöd.

SPel; Strategisk påverkan & lärande

Från mötesproffs till utvecklingsmotor

Blekingenätverket - rapport med samlad kunskap och kompetens för regional utveckling

Guldkorn i Blekinge- resultatanalys av ESF-projekten i Blekingenätverket

Pärlbandsprojekt. Projekt som verktyg i en långsiktig utvecklingsstrategi

På rätt väg. En rapport från SPeL om hur projekt kan göra varaktiga avtryck.

Vad har vi lärt i halvtid? Erfarenheter från genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen och Socialfondsprogrammet

Processtöd

En jämställdhetsresa. Från Processtöd jämställdhet ESF Jämt.

Att lyckas med EU-projekt. Från processtöd Stockholm, Sensus/Bircon.

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar (.pdf) Från Processtöd tillgänglighet.

Temagruppen A&O
Arbetsplatslärande och Omställning i arbetslivet

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatslärande i kristid

Jämställda tjänster

Kompetensutveckling med inriktning på arbetsorganisation för ett ökat lärande och en bättre hälsa

Att kompetensutveckla sig ur en kris

En svensk modell för arbetsplatslärande

Ingredienser för framgångsrikt arbetsplatslärande

Liten kompetensparlör

The Learning Workplace

Kompetensutveckling i Socialfonden

Fallstudier av varselprojekt

Temagrupp Entreprenörsskap och företagande

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Stödja utan att styra - hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? 

Att lära av mirakel

Verksamma strategier för ökat och hållbart arbetsintegrerande socialt företagande

Studie om samarbetet mellan sociala företag och övrigt näringsliv

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Egenanställning – en väg till jobb för långtidsarbetslösa? 

Är entreprenörskap och företagande verksamma medel mot utanförskap och utestängning från arbetsmarknaden?

Mångsidigt entreprenörskap i Syd-svenska Socialfondsprojekt

Entreprenörskap som bryter utanförskap och beroende

Inte vilket företagande som helst

Entreprenörskap och företagande i projekt finansierade av Europeiska socialfonden

Samhälleliga mål med upphandling som medel 

Entreprenörskap och företagande – förutsättningar i projekt

Tema Likabehandling

Konstruktiv normkritik

Upphandling eller nerköp?

Att leda åldersmedvetet- en guide för dig som är chef

Jämställda tjänster

Mäta effekter av arbetde med lika rättigheter och möjligheter

Medverkan - Fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter. En handbok.

Att lära för lika rättigheter och möjligheter

Röster från fältet – En text om tillgänglighet i Europeiska Socialfondens projekt

Forskningsöversikt – likabehandling i arbetslivet

Svenska socialfondsprojekt med fokus på äldre i arbetslivet

Nulägesbeskrivning av projekt som arbetar med likabehandling

Äldre i arbetslivet, fem exempel

Likabehandling i arbetslivet, åtta exempel

In englishEqual Treatment in  Working life, 8 examples in English

In englishGender Mainstreaming in Europe, 7 examples in English

Temagruppen Unga i arbetslivet

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Det lönar sig II 

Funktionsnedsättning och etablering

Tid för coachning

Temporära organisationer för permanenta problem

 

Kreativa projekt 

Unga som varken arbetar eller studerar 2012 års uppföljning

Unga som varken arbetar el studerar 2011 s 1-38 s 39-61

Orka jobba 

Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt för unga

I praktiken sänker vi trösklarna

En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010

I spåren av den ekonomiska krisen

Lönsamt med projekt för att få unga i arbete

Temagruppen Integration i arbetslivet (TIA)

Bortom Lissabonstrategin 2010:1

Arbetsmarknadsprojekt som kooperativ 2010:2

Olikheter och egenmakt 2011:1

Att få dom att förändras 2011:2

I utkanten av arbetets marknad 2011:3

Moderna svenska individer 2011:4

Alla ska ju ut på praktik 2011:5

Arbete och integration 2011:6

Lärande för integration 2011:7

Ohälsan tiger inte stil 2011:8

Implementering 2011:9