ESF-produkter och press

PRODUKTER OCH PRESS. Här finner du: dekaler, affisher, flaggor, slogans, böcker, broschyrer, informationstexter, pressmeddelanden, debattartiklar och foton.

Produkter för att synliggöra ditt Socialfondsprojekt 2007-2013 
Här kan du som har fått ditt projekt beviljat av Socialfonden beställa olika produkter för att synliggöra ditt projekt.

EU-flaggor och slogan
Här finns EU-flaggor  och slogan för nerladdning.

 

 

Informationstexter Här finns korta informationstexter om Svenska ESF-rådet, Socialfonden, Integrationsfonden och Temaåret 2010. Här finns även kommunikationsplanen för Europeiska socialfonden i Sverige.

Pressmeddelanden Här finns våra pressmeddelanden. Pressansvarig: Ingela Ceder 08-579 171 22 eller kommunikationschef Lena Ivö 08-579 171 25. Du når dem även på e-post: förnamn.efternamn @esf.se

Foton på ledningsgruppen 
Här finns bilder på personer i ESF-rådets ledningsgrupp. 


ESF-kalendern

Måndag 21 april 2014