Logotyp på utskrifter

Kan jag ändra projektet?

Mycket kan hända under ett projekts gång som kan föranleda att projektet behöver ändras. Ha alltid en dialog med Svenska ESF-rådet och låt inte förändringarna bara dyka upp när du redovisar i Projektrummet.

Ändra indikatorer, aktiviteter eller budget

Ändringar ska ske i dialog med Svenska ESF-rådet.

Byta ansvarig organisation

Om ni vill ändra stödsökande, ansvarig organisation för projektet, krävs en särskild process. Hör av er till Svenska ESF-rådet. 

Förlänga tiden i projektet

Projekttiden kan oftast förlängas, men i dialogen med Svenska ESF-rådet behöver skälet till förlängningen anges.

Hur du skapar en ändringsansökan i Projektrummet

Läs om hur du skapar en ändringsansökan i Projektrummet


Bild i högerkolumn
Du har redan artiklar i varukorgen, vill du behålla dessa?
Ja
Nej

Skapa konto

Du behöver ett konto för att kunna beställa från webbshopen.
Skapa konto