Bortvänd människa sittande på en bänk

Fonden för dem som har det sämst ställt - Fead

 

Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att genomföra fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead). Förkortningen Fead står för Fund for European Aid to the Most Deprived.

 

Det kräver nära samarbete och starkt engagemang från civilsamhället som möter Fead:s målgrupper. Det svenska programmet kommer att arbeta med insatser för social inkludering. Sverige, Holland, Danmark och Tyskland har valt det här spåret. Övriga medlemsländer har valt spåret att dela ut mat och kläder.

Beviljade projekt

Nu kan du ta del av vilka de första beslutade Fead-projekten är.

Till beviljade projekt

Tidsplan 2016

5-6 april: Projektdagar Fead

21 april: Mötet för Fead:s övervakningskommitté.

18 maj: Forskarträff Fead

September/oktober: Feads årliga event 2016

18-19 oktober: Projektdagar Fead

10 november: Forskarträff

 

Hösten 2018 och/eller våren 2019 beräknas nästa utlysningsomgång för Fead.

Prognos över beslut och utbetalningar

Prognos Fead 2016-02-19 (Xls öppnas i nytt fönster).

Kommentarer 2016-02-19 (Pdf öppnas i nytt fönster).


Fead logga och slogan

Godkänt program

Den 25 februari godkände Europeiska kommissionen programmet för Fead. 

Här kan du ta del av vanligt ställda frågor och svar om Fead:

Frågor och svar Fead. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Pressklipp Fead

Fler nyheter