Lättläst

Här beskrivs Svenska ESF-rådet på lättläst svenska.

ESF är en förkortning för Europeiska socialfonden.
Europeiska socialfonden är ett av EU:s sätt att öka
sysselsättningen och tillväxten i medlemsländerna.
Svenska ESF-rådet tar hand om Europeiska socialfonden
i Sverige.

Svenska ESF-rådet är en myndighet som arbetar under Arbetsmarknadsdepartementet. ESF-rådet
har ett huvudkontor och 8 regionala kontor.

Den högsta chefen på ESF-rådet är Åsa Lindh.
Hon är generaldirektör. 

Svenska ESF-rådet styrs också av den
Europeiska sysselsättningsstrategin.

Sysselsättningsstrategin är de regler
för hur medlemsländerna ska arbeta för
att minska arbetslösheten och öka den
ekonomiska tillväxten.

De program som Svenska ESF-rådet har hand
om heter Socialfonden och Integrationsfonden.
Programmen slutar 2013.

ESF-rådet har också haft hand om 
Artikel 6, Equal och Växtkraft Mål 3.

Socialfonden och Integrationsfonden finansierar
olika projekt. Pengar kan sökas vid olika tillfällen,
så kallade ansökningsomgångar.

Projekten ska stärka människans ställning i
arbetslivet och på så sätt öka den ekonomiska
tillväxten och sysselsättningen.

Allt arbete som stöds av Europeiska socialfonden
ska också motverka diskriminering
och öka jämställdheten mellan kvinnor och män.

Deltagare i projekten kan vara anställda, arbetslösa,
sjukskrivna eller egna företagare.
Privatpersoner kan inte få ESF-pengar.

Du som är arbetslös ska prata med din
arbetsförmedling. Där kan du fråga om du kan
vara med i projekt för arbetslösa.

Du som är sjukskriven ska prata med
Försäkringskassan. Där kan du fråga om
du kan vara med i projekt för sjukskrivna.


ESF-kalendern

Lördag 19 april 2014