Logotyp på utskrifter

Socialfondsrapporter

I socialfondsrapporterna beskriver vi utvecklingen i det nationella Socialfondsprogrammet, hur långt vi har kommit i genomförandet och vilka resultat som nåtts, bland annat med utgångspunkt i aktivitets- och resultatindikatorer.

Den senaste rapporten mars 2017

Socialfondsrapport med tema utveckling och tillämpning av metoder

Rapportens tematiska fördjupning tar upp hur projekten arbetar med att utveckla och tillämpa metoder. Närmare hälften projekten kombinerar utveckling och tillämpning i verksamheten, en tredjedel är utvecklingsinriktade medan resterande 20 procent tillämpar befintliga metoder. De flesta deltagarna finns dock inom projekt som tillämpar metoder. Anledningen till att så många deltagare återfinns här är att flera tillämpningsprojekt startade tidigt i perioden. Därmed har de hunnit bedriva verksamhet under längre tid. De flesta tillämpningsprojekten återfinns inom mål 3.1.


Bild i högerkolumn

Indikatorrapportering i projekt

För dig som driver ett Socialfondsprojekt finns information om hur du ska redovisa indikatorer under Genomföra/Uppföljning:

 

Du har redan artiklar i varukorgen, vill du behålla dessa?
Ja
Nej

Skapa konto

Du behöver ett konto för att kunna beställa från webbshopen.
Skapa konto