Logotyp på utskrifter

Socialfondsrapporter

I socialfondsrapporterna beskriver vi utvecklingen i det nationella Socialfondsprogrammet, hur långt vi har kommit i genomförandet och vilka resultat som nåtts, bland annat med utgångspunkt i aktivitets- och resultatindikatorer.

Den senaste rapporten oktober 2016

Socialfondsrapport med fokus på nyanlända

I den senaste rapporten som skickades till regeringen den 26 oktober visas att programmet på allvar kommit igång då det gäller utlysningar av medel och beslut om projekt. Nära 40 procent av programmets ram är intecknad. Projekten befinner sig än så länge i startgroparna, men utbetalningarna till projekten har börjat öka, och förväntas öka ytterligare framöver.


Bild i högerkolumn

Indikatorrapportering i projekt

För dig som driver ett Socialfondsprojekt finns information om hur du ska redovisa indikatorer under Genomföra/Uppföljning: