Logotyp på utskrifter

Ung i Gävle

Film om projektet Ung i Gävleborg, som ingår i sysselsättningsinitiativet för unga, och som jobbar med att fånga upp unga kvinnor och män som varken jobbar eller studerar.

 

Reportaget låter projektdeltagare, projektägare, samverkansaktörer och arbetsgivare berätta om varför de utifrån sin synvinkel upplever att det är ett bra projekt.

Kompletterande filmer 

Det finns även två kompletterande filmer. En kortare med ungdomarnas egna berättelser om projektet, och en längre film med intervjuer med intressenterna runt projektet.


Projektfilmer

Har ni en film från ett socialfondsprojekt i den här programperioden, som presenterar vad ni har gjort eller kommit fram till? Skicka en e-post till webbredaktion@esf.se.