Händelser vald dag

Onsdag 13 mars
Basutbildning i jämställdhet
Datum: 13 mars 2013
Tid: 08:30-12:00
Plats: Malmö
Region/Kontor: Alla
Ansvarig: -

ESF Jämt - processtöd i jämställdhetsintegrering erbjuder öppna basutbildningar i jämställdhet under våren 2013. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om jämställdhet och jämställdhetsintegrering utifrån ett socialfondsperspektiv.
Se inbjudan.

130313 Spridningskonferensen "Mötesplats Europa: Framtidens projekt!" i ESF-projektet Networking Europe
Datum: 13 mars 2013
Tid: 09:00-16:30
Plats: Stockholm
Region/Kontor: Alla
Ansvarig: -
Erfarenhets- och inspirationsdag kring tillgänglighet och jämställdhet
Datum: 13 mars 2013
Tid: 10:00-15:00
Plats: Växjö
Region/Kontor: Alla
Ansvarig: -
Seminarium kring konjunktur, konkurrens och kompetens?
Datum: 13 mars 2013
Tid: 14:00-17:30
Plats: Hässleholm
Region/Kontor: Alla
Ansvarig: -