Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Observera att du inte kan ansöka i Projektrummet förrän dagen då utlysningarna öppnar.

Utlysning inom programområde 2

Utlysning ”Riv hinder för delaktighet” öppnar 14 september och stänger 13 november. Vi utlyser 80 miljoner kronor till projekt som ska resultera i att kvinnor och män som deltar kommer i arbete, närmare arbetsmarknaden eller i studier och att nya metoder och/eller samarbetsformer mellan berörda aktörer och sektorer prövats och utvecklats. Medfinansieringen ska vara 33 procent.

 

Målgrupperna är kvinnor och män (16-64 år) som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden och har funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga, eller

är eller har varit sjukskrivna och behöver stöd för att återgå till arbete, eller upplever ohälsa som hinder att komma in på eller närmare arbetsmarknad eller studier, eller är unga med aktivitetsersättning.

 

Även arbetsplatser och verksamma kan vara del i projektets målsättningar och aktiviteter för att stärka övergångar till arbete och studier för deltagarna.

 

Riv hinder för delaktighet

Förberedelse

För bästa läsning och förståelse av utlysningarna rekommenderar vi läsning av den regionala planen för Sydsverige samt programmet för Europeiska socialfonden. Du hittar dem här:

 

Inspiration

 
Se utvärderingen av Blekingsnätverket.


Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.