Bild på en ung kvinna som står på Stortorget i bakgrunden

ESF-rådet i Sydsverige

Blekinge och Skåne län

Kommande utlysningar

Det kommer att öppna utlysningar den 16 juni som pågår till och med september 2016. Ansökningarna prioriteras i november med projektstart januari-februari 2017.

 

Inriktningen i PO1 kommer att vara kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och insatser för att stärka integrationen för de som arbetar med nyanlända, i syfte att stärka etableringen av systemet för nyanlända.

 

Inriktningen i PO2 kommer att vara etablering på arbetsmarknaden för de som står långt från denna med särskild betoning på  attitydpåverkan för att stärka integrationen, där insatser  görs  både för målgruppen och för att påverka attityder på arbetsplatserna

 

Gå till kommande utlysningar

Gå till informationsmöten

Beviljade projekt december 2015

Gå till beviljade projekt här.

Horisontella principer

I det nya Socialfondsprogrammet finns gemensamma utgångspunkter för projekten:

  • Jämställdhetsintegrering
  • Tillgänglighet för personer med funktionshinder
  • Likabehandling och icke-diskriminering
  • Hållbar utveckling (valbar)

 

Läs mer om de horisontella principerna och vilka verktyg och stöd som finns för att arbeta med dem här:

 

Ditt projekt kan kontakta ESI Support för att få hjälp med de horisontella principerna i ditt projekt. Gå till information om ESI-support här:

Metodhandbok om transnationalitet

Projektet KRUT har tagit fram en konkret metodhandbok för projekt som vill arbeta transnationellt. Metodhandboken heter KRUT Över gränserna och kan laddas ner här:

KRUT Över gränserna. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Informationsmöten och aktiviteter

Det finns för tillfället inga planerade informationsträffar.

Kontakta oss

Telefonväxel:

020-33 33 90

Postadress:

Svenska ESF-rådet Sydsverige
Box 68
201 20 Malmö

Besöksadress:

Stortorget 9, plan 2

Malmö