Bild på man med Stockholmsvy i bakgrunden

ESF-rådet i Stockholm

Välkommen!

Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att genomföra Europeiska socialfonden i Sverige. Under programperioden 2014-2020 har region Stockholm 1085 mnkr till sitt förfogande, fördelat 463 mnkr i programområde 1 och 622 mnkr i programområde 2. 

Strukturfondspartnerskapet i Stockholm inbjuder i juni till två träffar

Den 7 juni: Frukostmöte om rekrytering, mottagarkapacitet och investeringar genom Europeiska socialfonden.

Den 15 juni: Workshop för att mobilisera insatser inför 2017 års utlysning inom programområde 2 i Europeiska Socialfonden.

Till mer information och anmälan.

2016 års medel

Vid mötet den 18 juni 2015 fastställde Strukturfondspartnerskapet (SFP) inriktningarna för utlysningar 2016. Inriktningarna utgår från prioriteringarna i den regionala handlingsplanen. Efter beslutet är det regionens aktörer som i ett aktivt mobiliseringsarbete fångar in intressenter och tänkta projektägare för en fördjupad diskussion om insatser. 

 Läs mer om 2016 års utlysningar under kommande utlysningar.

 

Huvudsaklig inriktning för Socialfonden 2017 i Stockholm 

Det senaste året har många människor sökt skydd i Sverige och Stockholmsregionen. I januari 2016 var drygt 21 900 asylsökande inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Kommunernas mottagande av både egenbosatta och anvisade nyanlända förväntas bli högt i länet de kommande åren och behovet av insatser som underlättar nyanländas arbetsmarknadsinträde bedöms vara stort. Mot den bakgrunden har Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län beslutat att Europeiska socialfonden 2017 i huvudsak ska inriktas mot Etablering och inkludering i syfte att förstärka och vidareutveckla insatser för nyanlända personer på arbetsmarknaden utifrån tre teman: Arbetsgivare, Idéburen sektor samt Utbildning, arbete och företagande.

 

Läs mer om 2017 års utlysningar under kommande utlysningar (länk öppnas i detta fönster)

Informationsmöten och aktiviteter

Det finns för tillfället inga planerade informationsträffar.

Kontakta oss

Telefonväxel

020-33 33 90
öppet vardagar 8:00 - 16:30 
Telefontiden för allmänna frågor är vardagar kl 9-15.

Postadress

Svenska ESF-rådet Stockholm
Box 22080
104 22 Stockholm

Fax

08-579 171 01

E-post

stockholm@esf.se

Besöksadress

Rosterigränd 12, 3 tr
Liljeholmen, Stockholm

Kontoret  har öppet för besök vardagar kl. 9-15.

 

Pressklipp från region Stockholm

Fler nyheter