Bild på en man med en Gotländsk strand i bakgrunden

ESF-rådet i Småland och Öarna

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län

Nya utlysningar öppnar den 15 juni

Den 15 juni öppnar det tre nya utlysningar i Småland och Öarna. De handlar om kompetenshöjning för ökad integration, ohälsa samt ökade möjligheter till arbete för nyanlända.

Testa er projektidé

Eftersom ni för närvarande har möjlighet att förbereda er för att ansöka om projektmedel i tre olika kommande utlysningar (se under fliken utlysningar), så erbjuder vi er ett individuellt möte då ni är välkomna att träffa oss för att testa er projektidé samt att få återkoppling på era tankar. Anmälan till projektidémöte

Informationsmöte

I och med att nya utlysningar öppnar den 15 juni 2016 så planerar vi att besöka flera av regionens orter:

- 31 maj i Jönköping

- 7 juni i Västervik 

- 8 juni i Kalmar

Vi kommer att informera om Europeiska socialfonden, aktuella utlysningar samt kring vilka som kan söka medel och hur det går till. På någon av orterna så kommer även Regionen att delta och göra en mindre presentation.

 

Nu finns det möjlighet att ta del av information kring informationsmötena och anmäla dig till ett av dem, samt även möjlighet att boka in ett konsultationspass. Anmälan till informationsmöten

Support för arbetet med horisontella principer

Från och med 1 september 2015 finns ett tillgängligt stöd för projektets arbete med de horisontella principerna; jämställdhetsintegrering samt tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning. 

 

ESI Support består av en webbsida med kunskapsbaserat material och verktyg för förbättringsarbete och en helpdesk där projekten erbjuds tips och stöd i arbetet via telefon och e-post. ESI Support stödjer genom att resonera kring projektets förutsättningar och syfte och tipsar om lämpligt fördjupningsmaterial.

 

Stödet är till för både sökande och prioriterade projekt. Läs om ESI Support  

 

Informationsmöten och aktiviteter

Det finns för tillfället inga planerade informationsträffar.

Kontakta oss

Telefonväxel:

020-33 33 90

Postadress:

Svenska ESF-rådet Småland och Öarna
Box 404
551 16 Jönköping

Besöksadress:

Östra Strandgatan 10

Jönköping

Projektrummet

Gå till Projektrummet. Öppnas i nytt fönster.

Stöd i arbete med de horisontella principerna 

ESI-support ger stöd till projekt inom ESI-fonderna i arbetet med de horisontella principerna. Ditt projekt kan få konkreta tips på hur ni systematiskt kan integrera jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologisk hållbar utveckling utifrån ett resultatbaserat arbetssätt. Läs om ESI Support 

Pressklipp från Småland och Öarna

Fler nyheter