Bild på en man med en Gotländsk strand i bakgrunden

ESF-rådet i Småland och Öarna

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län

Nya utlysningar öppnades den 15 juni

Den 15 juni öppnades det tre nya utlysningar i Småland och Öarna. De handlar om kompetenshöjning för ökad integration, ohälsa samt ökade möjligheter till arbete för nyanlända.

 

Planerade utlysningar

Inför resten av 2016 och till 2017 så kommer vi att fokusera på nedanstående områden och inriktningar. Utlysningarna är inte tillgängliga för ansökan ännu, dock svara vi gärna på frågor kring dem.

 

Programområde 1 Ohälsa

 • Minskad arbetsplatsrelaterad ohälsa

  Öppnas under oktober-november 2016
  Prioriteras under mars 2017
  Projektstart i april 2017

 

Programområde 2 Ungdomar

 • Färre avhopp från gymnasieskolan genom förebyggande arbete
 • Ungas inträde på arbetsmarkanden
 • Vidgad syn på möjliga yrkesval för unga kvinnor och män, som på sikt bryter upp den könssegregerade arbetsmarknaden

  Utlysningen öppnas under februari-mars 2017
  Prioriteras under juni 2017
  Projektstart i september 2017

Support för arbetet med horisontella principer

Från och med 1 september 2015 finns ett tillgängligt stöd för projektets arbete med de horisontella principerna; jämställdhetsintegrering samt tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning. 

 

ESI Support består av en webbsida med kunskapsbaserat material och verktyg för förbättringsarbete och en helpdesk där projekten erbjuds tips och stöd i arbetet via telefon och e-post. ESI Support stödjer genom att resonera kring projektets förutsättningar och syfte och tipsar om lämpligt fördjupningsmaterial.

 

Stödet är till för både sökande och prioriterade projekt. Läs om ESI Support  

 

Informationsmöten och aktiviteter

Det finns för tillfället inga planerade informationsträffar.

Kontakta oss

Telefonväxel:

020-33 33 90

Postadress:

Svenska ESF-rådet Småland och Öarna
Box 404
551 16 Jönköping

Besöksadress:

Östra Strandgatan 10

Jönköping

Projektrummet

Gå till Projektrummet. Öppnas i nytt fönster.

Stöd i arbete med de horisontella principerna 

ESI-support ger stöd till projekt inom ESI-fonderna i arbetet med de horisontella principerna. Ditt projekt kan få konkreta tips på hur ni systematiskt kan integrera jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologisk hållbar utveckling utifrån ett resultatbaserat arbetssätt. Läs om ESI Support 

Pressklipp från Småland och Öarna

Fler nyheter