Bild på kvinnlig pilot

ESF-rådet i Östra Mellansverige

Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands Län

Ny information angående hösten 2016

Den 31 augusti kommer vi att öppna en ny utlysning inom Programområde 1 (PO1). Den är öppen till den 9 februari och beslut kommer att fattas i juni 2017.

 

Utlysningen ligger inom mål 1:1. Med inriktning mot kompetensutveckling som ska bidra till ett effektivare och bättre mottagande av nyanlända. Vi kommer att lysa ut, preliminärt, 65 miljoner och medfinansieringen ska uppgå till 25 %.

 

Under september månad har vi också för avsikt att öppna en ny utlysning inom Programområde 2 (PO2). Inriktningen på utlysningen ska ligga i linje med den nu öppna utlysningen inom mål 2:1 ”Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige” vad gäller målgrupp samt förväntade resultat och effekter. Kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning och närmare arbetsmarknaden. I nuläget finns det dock en viss osäkerhet om vår bemyndiganderam och vilka eventuella medel vi kan lysa ut inom PO2. Vi återkommer så fort vi har ny information.

 

I samband med att utlysningen/-arna öppnar bjuder vi in till ett informationsmöte i Västerås onsdagen 21 september. Mer information och anmälan kommer i början av september men vi vill be er att redan nu notera datumet.

Öppna utlysningar

ESI-support

Ditt projekt kan kontakta ESI Support för att få hjälp med de horisontella principerna i ditt projekt. Gå till information om ESI-support här:

Metodhandbok om transnationalitet

Projektet KRUT har tagit fram en konkret metodhandbok för projekt som vill arbeta transnationellt. Metodhandboken heter KRUT Över gränserna och kan laddas ner här:

 

KRUT Över gränserna. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

  

 

Informationsmöten och aktiviteter

Det finns för tillfället inga planerade informationsträffar.

Kontakta oss

Telefonväxel:

020-33 33 90

Postadress:

Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige
Box 297
701 45 Örebro

Besöksadress:

Trädgårdsgatan 14

Örebro

E-post:

ostramellansverige@esf.se

Pressklipp från Östra Mellansverige

Fler nyheter