Fortsatt förtroende att förvalta Socialfonden

Februari 2013

Regeringen har beslutat att ge Svenska ESF-rådet fortsatt förtroende att förvalta Europeiska socialfonden nästa programperiod 2014-2020. I uppdraget ingår även att tillsammans med Tillväxtverket förbereda för målet Investeringar i tillväxt och sysselsättning inom EU:s sammanhållningspolitik.

Regeringsbeslut om ESF-rådets uppdrag 2014-2020 (.pdf)

Regeringen har även beslutat att länstyrelser, landsting med flera som har det regionala tillväxtarbetet i respektive län ska ta fram en analys som kan utgöra ett underlag till Arbetsmarknadsdepartementets arbete med ett nationellt socialfondsprogram.

Regeringsbeslut om det regionala tillväxtarbetet (.pdf)